WORKING WITH US

Civilingeniør til Graduatestilling i Teknisk Rådgivning i Aalborg Portland/Civil Engineer for Graduate position in Technical Advisory in Aalborg Portland

Ansøgningsfrist
09/04/2017

Som led i Aalborg Portland Nordic & Baltic Graduate Programme søger vi en nyuddannet ingeniør til Teknisk Rådgivning i Aalborg med tiltrædelse 1/9 2017.

 

Læring gennem job rotationer

 

Vores toårige graduate program består af tre rotationer til forskellige afdelinger i virksomheden, med det formål at udfordre og udvikle dig professionelt samt personligt gennem on-the-job training og direkte ansvar. Du vil blive certificeret inden for Lean Six Sigma samt specialiserede kurser inden for cement og beton, samt indgå i projektteams bestående af teknikere, ledere og stabsfunktioner. For at sikre den målrettede læring og udvikling vil du samtidig få mulighed for karrierevejledning samt en personlig udviklingsplan. Der ud over vil du få etableret gode relationer og netværk inden for virksomheden.

 

Stillingen

 

Som graduate i Teknisk Rådgivning vil du blive ansvarlig for flere typer opgaver i samarbejde med andet teknisk personale og vores kunder. Du vil optræde som teknisk konsulent hos kunderne, hvor du rådgiver om anvendelsen af vores cementprodukter og deltager i planlægning og implementering af løsninger tilpasset kundens behov og udfordringer. Vores kunder er ofte virksomheder, entreprenører og byggeprojekt, der står med en konkret, kompleks opgave der involverer brugen af vores produkter.

 

De primære ansvarsområder er:

 

 • Deltage i kunderådgivning med erfarne kollegaer
 • Identificere kunders udfordringer og problemstillinger i samarbejde med Group Research & Quality Center i Aalborg
 • Udføre dataanalyse og testprocedurer som led i kundeprojekter og udviklingsopgaver
 • Deltage i træning og uddannelse af kunder
 • Optimere produktsammensætning baseret på kundens performancekrav
 • Udføre årsagsanalyse i forbindelse med reklamationer
 • Kvalitetssikring og analyse af produkttyper
 • Projektledelse og deltagelse, eksempelvis i forbindelse med implementering og test af nye cementtyper, træningsprogrammer for kunder og implementering af et cloud-baseret kvalitetsstyringssystem.

 

Stillingens primære arbejdssted er Aalborg, og refererer direkte til Commercial Director Rene Fich Jespersen. Der kan forventes møder hos kunder i forbindelse med rådgivning. Som graduate vil det være muligt med rotationer til forretningsenheder uden for Aalborg.

 

Kandidaten

 

Den rette kandidat har netop færdiggjort, eller er i gang med at færdiggøre sin uddannelse som civilingeniør med speciale inden for bygning, kemi eller tilsvarende relevans. Det er en fordel, at du har viden om materialeteknologi, og at du har gennemfør basismodulet for beton i forbindelse med din uddannelse.

 

 

Der ud over forventer vi, at du:

 • Kan kommunikere ærligt og i øjenhøjde      med samarbejdspartnere og kunder
 • Kan bruge din teoretiske viden i      praksis med øje for kundens behov
 • Er lærenem, og med på at udforske      forskellige områder af forretningen. Der er mange gode og solide      udviklingsveje under og efter graduateprogrammet.
 • Evner at håndtere omskiftelige      arbejdsdage, nye ubekendte situationer og forskelligartede projekter
 • Er oprigtigt interesseret i vores produkters      og forretnings udvikling og anvendelse i forbindelse med større      byggeprojekter og lignende sammenhænge.
 • Tale dansk og engelsk, da begge sprog      anvendes virksomheden.

 

Vi tilbyder

 

En attraktiv stilling i N&B Graduate Programmet, inklusiv træning og certificering inden for cementproduktion og Lean Six Sigma projektledelse; personlig udvikling samt muligheden for besøg til andre produktionsenheder i Cementir Group.

Du vil have muligheden for at få indflydelse på rotationer såvel som din karriereretning, hvad enten det er specialist, ledelse eller projektledelse.

Der er tiltrædelse d. 1/9 2017.

 

Hvis du er interesseret i stillingen, så kontakt Commercial Director Rene Fich Jespersen på 98777067 eller rene.f.jespersen@aalborgportland.com eller HR Partner Svend Pedersen på +45 2518 6065 eller svend.pedersen@aalborgportland.com.

 

Hvis du vil vide mere om graduateprogrammet, så kontakt Senior HR Project Manager Philippe Guichard på +45 2429 1294 eller philippe.guichard@aalborgportland.com.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

 

For mere information om vores virksomhed besøg www.aalborgportland.dk

 

 

Civil Engineer for Graduate position in Technical Advisory in Aalborg Portland

As part of the Aalborg Portland Nordic & Baltic Graduate Program, we are looking for a newly educated engineer for our Technical Advisory department in Aalborg

 

 

Two years of accelerated learning with job rotations

 

Our two-year graduate programme consists of three rotations within the company, designed to challenge and boost your professional and personal skills through on-the-job training and hands-on responsibility. You will receive a Six Sigma Yellow Belt certification and a crash course in cement, and you will become involved in project work and join a core team from both the technical and business management functions. To ensure that your learning progresses, you will also get career guidance and a personal development plan. Additionally, you will be associated with leaders across our organisation depending on your track.

 

The position

 

As a graduate in Technical Advisory & Sales, you will be responsible for a variety of tasks in cooperation with other technical staff and our customers. You will be acting as a technical consultant with our customers, advising and participating in planning and implementing the solution for specific needs and challenges.

 

Primary areas of responsibility and tasks include:

 

 • Participating in customer advisory with senior colleagues
 • Customer problem identification in cooperation with our Group Research & Quality Center department in Aalborg
 • Data analysis and testing procedures as part of projects and development tasks
 • Participate in training and education of customers
 • Optimisation of product recipe based on customer performance demands
 • Root cause analysis in relation to customer complaints
 • Quality assurance and analysis
 • Project management and participation, for example within introduction and testing of a new cement type, training programs for customers and implementation of a cloud-based quality management system.

 

You will work at our cement plant in Aalborg, reporting directly to the Commercial Director Rene Fich Jespersen. Customer meetings out of own office are expected during normal office hours. As part of the graduate program, rotations to other business units outside Aalborg are possible.

 

 

The candidate

 

The right candidate has just completed – or is completing – an education in civil engineering, specializing in construction, chemistry or similar relevance. It is an advantage that you have theoretical knowledge of materials technology and/or have completed the concrete basis module.

 

Furthermore, we expect the right candidate to

 

 • Be able to communicate honestly and directly to customers and partners
 • Be able to apply theory in practice with respect to customer needs
 • Have the willingness to learn and be curious. There are many great opportunities during and after the graduate program.
 • Be able to handle changing days, unfamiliar situations and a variety of projects.
 • Be interested in our developing and applying our products and business in larger building projects and other situations.
 • Master Danish and/or English – both languages are company languages.

 

We offer

 

An attractive position in the N&B Graduate Program, including training and certification within cement and concrete production, Lean Six Sigma Project Management, Personal Development as well as study trips to other production facilities in the Cementir Group with the other five graduates.

The Graduate Program offers rotations to two other business units in the Nordic & Baltic Region, which you will have great influence on.

 

You will have the chance to influence not only your rotation destination, but also the direction of your career with us, be it manager, specialist or project manager.

 

 

If you are interested, please contact Commercial Director Rene Fich Jespersen on +45 98777067or rene.f.jespersen@aalborgportland.com or HR Partner Svend Pedersen on +45 2518 6065 or svend.pedersen@aalborgportland.com

 

For more information on the graduate program, contact Senior HR Project Manager Philippe Guichard on +45 2429 1294 or philippe.guichard@aalborgportland.com.

 

We look forward to receiving your application on our website.

 

 

For further information visit  www.aalborgportland.com.