ABOUT USUdfasning af PSO-afgift styrker Aalborg Portland

 

Cementproducenten Aalborg Portland finder det meget positivt, at regeringen foreslår en udfasning af PSO- afgiften, som siden 2011 er blevet mere end 3-doblet til nu i 2016 at belaste Aalborg Portland alene med cirka 46 millioner kroner:

– Det er et stærkt tiltag. Udfasningen af PSO-afgiften er den største vækstpakke nogensinde ift. at fremme konkurrenceevnen for de energiintensive virksomheder. Vi vil nu kunne igangsætte betydelige ny- investeringer i produktionen i Aalborg, siger Managing Director Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

PSO-afgiften er en ekstrem høj dansk særafgift, som Aalborg Portlands udenlandske konkurrenter ikke er pålagt. PSO-afgiften var 13 millioner kroner i 2011 og er nu steget til rekordniveauet 46 millioner kroner i 2016.

Den nuværende PSO-afgift svarer til en ekstraskat på cirka 130.000 kroner årligt per dansk medarbejder i Aalborg Portland-koncernen:

– Med udfasningen af PSO-afgiften vil vi kunne investere og få en styrket konkurrenceevne, som kan lede til merbeskæftigelse både hos os og hos de leverandører, som skal producere det tekniske udstyr vi vil investere i, siger han og fortsætter: – Vi forventer med udfasningen af både PSO- og NOx-afgiften at stå styrket i konkurrencen om de kommende store infrastrukturprojekter som Femern-tunnelen og den nye Storstrømsbro. Vinder Aalborg Portland de to udbud, så vil det give beskæftigelse hos Aalborg Portland og underleverandører i Danmark på et niveau som svarer til 300 årsværk.


For yderligere oplysninger:

  •   Managing Director Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland, tlf. +45 98 16 77 77, tlf. dir. +459933 7711, mobil +45 2949 5022 og michael.l.thomsen@aalborgportland.com
  •   Koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk, Aalborg Portland Holding A/S, tlf. dir. 9933 77 60, mobil 40 16 95 77 og e-mail: henning.baek@aalborgportland.com
  •   Head of Corporate Communications & Change Management, Mette Krogh, mobil +45 24 29 13 36og mette.krogh@aalborgportland.com
  •   Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, att.: Esben Lind, tlf. dir. +45 25 14 58 16og esben@publicity.dk

Læs mere om Aalborg Portland på www.aalborgportland.com